منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37284
Doc.NO : P654
Title : Calcified Tissue International
Previous Title (Serials) : Calcified Tissue Research, ISSN: 0008-0594
Publication statement : Springer Verlag, , 1967.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1967
Notes : Print
Subject : Pathology
publication status : p
Electroncal Location and Access : orders@springer-ny.com.http://www.springer-ny.com
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970/1971 V:6 / 1971 V:7 / 1971/1972 V:8 / 1972 V:9-10 / 1973 V:11-13 / 1974 V:14-16 / 1976/1977 V:19;4 V;20-24 / 1978 V:25-26 / 1979 V:27 / 1980 V:30-32 / 1981 V:33 / 1982 V:34 / 1983 V:35 / 1984 V:36;1,3-6 / 1985 V:37 / 1987 V:40-41 / 1988 V:42-43 / 1989 V:44-45 / 1990 V:46-47 / 1991 V:48-49 / 1994 V:54-55 / 1995 V:56-57 / 1996 V:58-59 / 1997 V:60-61 / 1998 V:62-63 / 2002 V:70;2-6 V:71; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000834موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟