منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37193
Doc.NO : P563
Title : Blood
Publication statement : American Society of Hematology, , 1945.
Frequency : s-m
Dates of Frequency : 1945
Notes : Print - Electronic
Notes : 1970-1989: m
Subject : Hematology
publication status : pe
Electroncal Location and Access : ash@hematology.org.www.bloodjournal.org/
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:36;1-4,6 / 1971 V:37-38 / 1972 V:39-40 / 1973 V:41;2-6 V:42 / 1974 V:43-44 / 1975 V:45 V:46;1-4,6 / 1976 V:47-48 / 1977 V:49-50 / 1978 V:51-52 / 1979 V:53-54 / 1980 V:55-56 / 1981 V:57-58 / 1982 V:59-60 / 1983 V:61 V:62;1-3 / 1984 V:63-64 / 1985 V:65-66 / 1987 V:69-70 / 1988 V:71-72 / 1989 V:73-74 / 1990 V:75-76 / 1991 V :77 V:78;1-6,8-12 / 1992 V:79 V:80;1-12 / 1994 V:83-84 / 1995 V:85-86 / 1996 V:87-88 / 1997 V:89-90 / 1998 V:91-92 / 1999 V:93-94 / 2000 V:95-96 / 2001 V:97-98 / 2002 V:99-100 / 2007 V:109;1-12 V:110;1-8,10,11( 1-2 ),12,13 / 2010 V:115;1-26 V:116;1-26; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000712موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟