منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37161
Doc.NO : P531
Title : Biology of Reproduction
Publication statement : Society For The Study Reproduction, , 1969.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1969
Notes : Print
Notes : 1970-1972: 6/yr
: 193-1979,1983-1985,1987-1988: 10/yr
Subject : Reproduction
publication status : p
Electroncal Location and Access : ssr@ssr.org.http://www.biolreprod.org/.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:2;2,3,S V:3 / 1971 V:4 / 1972 V:6-7 / 1973 V:8-9 / 1974 V:10-11 / 1975 V:12-13 / 1976 V:14-15 / 1977 V:16-17 / 1978 V:18-19 / 1979 V:20-21 / 1983 V:28-29 / 1984 V:30-31 / 1985 V:32-33 / 1987 V:36-37 / 1988 V:38-39 / 1989 V:40-41 / 1991 V:44-45 / 1992 V:46-47 / 1994 V:50-51 / 1995 V:52-53 / 1996 V:54-55 / 1997 V:56 V:57;2-6 / 1998 V:58-59 / 1999 V:60-61 / 2002 V:66-67; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000679موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟