منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37119
Doc.NO : P489
Title : Behavior Genetics
Publication statement : Kluwer Academic - Plenum Publishers, , 1970.
Frequency : Bi_monthly
Dates of Frequency : 1970
Notes : Print
Subject : Genetics, Behavioral
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:1,1,2 / 1972 V:2 / 1973 V:3;4 / 1975 V:5;1,4 / 1976 V:6 / 1977 V:7 / 1978 V:8 / 1979 V:9;1-4,6 / 1981 V:11 / 1983 V:13;1-4,6 / 1984 V:14 / 1985 V:15 / 1987 V:17 / 1988 V:18 / 1989 V:19 / 1990 V:20 / 1991 V:21 / 1992 V:22;1-5 / 1994 V:24 / 1995 V:25 / 1996 V:26 / 1997 V:27 / 1998 V:28; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000634موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟