منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36954
Doc.NO : P324
Title : Annals of Human Genetics
Previous Title (Serials) : Annals of Eugenics, ISSN: 0000-0000
Publication statement : Cambridge University Press, , 1925.
Frequency : Bi_monthly
Dates of Frequency : 1925
Notes : Print
Notes : 1992: q
Subject : Genetics, Medical
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:34;1,2 / 1971 V:34;3,4 V:35;1,2 / 1972 V:35;3,4 V:36;1,2 / 1973 V:36;3,4 V:37;1,2 / 1974 V:37;3,4 V:38;1,2 / 1975 V:38;3,4 / 1976 V:40;1,2 / 1977 V:40;3,4 V:41;1,2 / 1978 V:41;3;4 V:42;1,2 / 1979 V:42;3 V:43;1,2 / 1980 V:43;3,4 V:44;1,2 / 1981 V:45 / 1982 V:46 / 1983 V:47;1-4 / 1984 V:48 / 1985 V:49 / 1987 V:51 / 1988 V:52 / 1989 V:53 / 1990 V:54 / 1992 V:56;1,3,4; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000422موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟