منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36930
Doc.NO : P300
Title : Anatomia, Histologia, Embryologia
Previous Title (Serials) : until 1973: Zentralblatt Fuer Veterinaermedizin. Reihe C:AnatomiaHistologia,Embryologia, ISSN: 0300-8649
Publication statement : Blackwell Wissenschaft, , 1972.
Frequency : Bi_monthly
Dates of Frequency : 1972
Notes : Print
Notes : until 1996: Q
Subject : Anatomy
Subject : Histology
Subject : Embryology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1990 V:19 / 1991 V:20 / 1992 V:21 / 1994 V:23 / 1995 V:24 / 1996 V:25; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000385موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟