منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36845
Doc.NO : P214
Title : American Journal of Cardiology
Publication statement : Excerpta Medica, Inc., , 1958.
Frequency : s-m
Dates of Frequency : 1958
Notes : Print
Notes : 1970-1971,1973:M , 1972-1980:14/yr , 1981-1982:M , 1983:22/yr , 1984:26/yr , 1985,1987-1989:40/yr
Subject : Cardiology
publication status : p
Electroncal Location and Access : www.elsevier.com/locate/amjcard
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2004 V:93-94; Karaj Health Center
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:91;1,3-12,S( 3-5,7,9 ) V:92;1-4,S1,Snov,Sup;18,21; Fac.Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:87;12,12A / 2003 V:91 V:92;1,2,5,6,9-12,S2,S5-S7 / 2004 V:93;1-129,S8,jun V:94;1-12,Sjul,sep,nov,CD-ROM; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:25-26 / 1971 V:27-28 / 1972 V:29 V:30;1,3-6,8,S / 1973 V:31-32 / 1974 V:33-34 / 1975 V:35 V:36;1-5,7 / 1976 V:37-38 / 1977 V:39 V:40;1-6 / 1978 V:41 V:42;1,2,4-6 / 1979 V:43;1-6 V:44 / 1980 V:45-46 / 1981 V:47-48 / 1982 V:49-50 / 1983 V:51;1 V:52;1,3,7,8,10 / 1984 V:53 V:54;1-4,6-11 / 1985 V:55;1,3-6,8-10,13 V:56;1,4,7,8,10,12,13,15,16 / 1987 V:59;1-6,8-10,12,14,15 V:60;1,4,8,10,13-16 / 1988 V:61;4,6,8,10,11,13-15 V:62;1,4,6-10,13-14,17 / 1989 V:63;1,3,5,7,9,11-13,15,17,18 V:64; 1,3,5,8,10,12,14,16,18,20 / 1990 V:65;3,7,9,11,16,18,20,22 V:66;3-5,7,10,12,15,19,20 / 1991 V:67;1,2,4-9,11,13,15,16 V:68;2,4-6,8-11,13-15,17 / 1992 V:69;3-6,8,9,12,14,16,17,19,20 V:70;1-4,6-7,9-11,13,15,19,20 / 1993 V:71;1,2,4 / 1994 V:73;1,2,4,5,7-9,11-13 V:74;1-11 / 1995 V:75;1,2,4,5,8,10,12,14,17 V:76;1-5,7-12,14,16,17 / 1996 V:77;1-5,7-12,15 / 1997 V:79 V:80;1,2,4-12 / 1998 V:81-82 / 1999 V:83-84 / 2001 V:87;9-12 V:88 / 2002 V:89-90 / 2003 V:91;1-8 / 2004 V:93-94 / 2005 V:96;1-12,Sup.1A-Sup9A,sup( 12A,12B ),sup.7B / 2006 V:97;1-9,12,Sup 2A,8A,8B,9A; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000236موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000237موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000238موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000239موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟