کتابخانه مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

کتابخانه

وب سایت: http://iem.iums.ac.ir/page/7212/

آشنایی با کتابخانه

دسترسی به منابع علمی معتبر یکی از ابزارهای ضروری توسعه پروژه های پژوهشی است. کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی انستیتو غدد به عنوان یک کتابخانه تخصصی با هدف تامین منابع اطلاعاتی مورد نیاز اساتید، اعضای هیئت علمی، دستیاران فوق تخصص غدد و دانشجویان در سال ۱۳۷۴ تاسیس گردید و از همان سال آغاز به کار کرد. منابع کتابخانه با بهره گیری از نظام رده بندی و سرعنوان های موضوعی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (NLM)  فهرستنویسی و رده بندی شده است و دارای بیش از ۵۰۰  نسخه کتب لاتین و کتب مرجع بیماریهای غدد بزرگسال و اطفال، دیابت، تغذیه و بیماریهای متابولیک و ۱۰۰ عنوان کتب فارسی، بیش از ۵۰ عنوان پایان نامه و نشریات معتبر در حیطه بیماریهای غدد درون ریز  می باشد و آماده ارائه خدمات به پژوهشگران و اعضای هیئت علمی، پزشکان و دانشجویان جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش می باشد.

 

 اهداف 

فراهم آوری و سازماندهی منابع معتبر علمی در حیطه غدد درون ریز

گردآوری متون اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی ( فارسی ، لاتین و نشریات ادواری )

گسترش ارتباط بین کتابخانه ای به منظور تامین منابع و اطلاعات تخصصی مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای

ارائه خدمات به پژوهشگران ، پزشکان ، اعضای هیئت علمی و فراگیران دوره های آموزشی جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش

کمک به کادر پژوهشی و آموزشی در سطوح عمیق ، گسترده و تخصصی برای دستیابی به منابع مورد نیاز

اطلاع رسانی در کلیه زمینه های علمی

راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

 مسئول کتابخانه

خانم ام البنین اسدی

مرتبه دانشگاهی: کارشناس ارشد

پست الکترونیکی: o.asady@gmail.com