معرفی پرسنل

 

                                                               دفتر ریاست                                                                                   
سرکار خانم دکتر لیلا نعمتی انارکی

سمت: مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱

۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم آذر اسلامی

سمت: معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۳

۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

 

 ****************************************************************************

 

جناب آقای حسین کامکار

سمت: مسئول پایش و ارزیابی عملکرد و فرایندهای کتابخانه ای دانشگاه

////    : مدیر پورتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۳

****************************************************************************

 

سرکار خانم مهندس ماه خانم یوسفی

سمت: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۶

 

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم رقیه بنایی

سمت: مسئول دفتر ریاست

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱

۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

 

 

مرکز اسناد و کتب نفیس

سرکار خانم لاله فروتن راد

سمت: کارشناس مرکز اسناد و کتب نفیس

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۱

 

 

سالن بانوان

سرکار خانم کبری مشایخ

سمت: کارشناس مسئول سالن بانوان

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۶۰۱

 

 

سالن تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم نجمه السادات نوربخش

سمت: کارشناس مسئول سالن تحصیلات تکمیلی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۱

 

 

سالن چند منظوره

سرکار خانم سمیه تمجید

سمت: کارشناس مسئول سالن چند منظوره

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

 

 

آموزش الکترونیک و کارگاهی

سرکار خانم زهرا فرجی

سمت: کارشناس مسئول آموزش الکترونیک و کارگاهی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۱

 

 

سالن چند رسانه ای

سرکار خانم محبوبه کمالی

سمت: کارشناس مسئول مرجع مجازی

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۱

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم عاطفه نظری بابلی

سمت: مسئول سمعی و بصری

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۱

 

 

سالن مطالعه عمومی

سرکار خانم موذن باشی

سمت:  مسئول سالن مطالعه عمومی

 

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۱

 

 

تالار کتاب و نشریات

جناب آقای احمد محمودی پورسخلوئی

سمت: کارشناس مسئول تالار کتاب و نشریات و پایان نامه ها

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳

 

 

****************************************************************************

 

جناب آقای علی رضا عاشوری فوشازدهی

سمت: متصدی تالار کتب

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

 

 

****************************************************************************

 

جناب آقای ابراهیم عیسی پور شیخعلی کلایه

سمت: متصدی سالن نشریات فارسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم سیده حوا حسینی سالکده

سمت: کارشناس تالار کتب و نشریات فارسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم لیلا عبدالهی

سمت: کارشناس خدمات اطلاع رسانی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

 

 

تالار پایان نامه ها

جناب آقای احمد محمودی پورسخلوئی

سمت: کارشناس مسئول تالار کتاب و نشریات و پایان نامه ها

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳

 

فراهم آوری و فهرستنویسی

سرکار خانم لیلا بهادری

سمت: کارشناس مسئول فراهم آوری و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۶

۰۲۱۸۸۶۲۲۶۹۳

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم مهر انگیز پاشاپوربدر

سمت: کارشناس فراهم آوری و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۵

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم تاج خانم یوسفی

سمت: کارشناس فراهم آوری و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۲

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم محبوبه شعبانی

سمت: کارشناس فراهم آوری و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۵

 

 

نمایه سازی و چکیده نویسی
سرکار خانم مریم رحمتی تاش

سمت: کارشناس مسئول نمایه سازی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

۰۲۱۵۵۶۲۲۷۵۲

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم سارا میرزا عبداله

سمت: کارشناس نمایه سازی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم مینا منظم

سمت: کارشناس امور آماده سازی و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

 

 

مشاوره و کتاب درمانی

سرکار خانم صدیقه سعلبی فر

سمت: کارشناس مسئول مرکز مشاوره و کتاب درمانی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۱