سالن مطالعه عمومی

اهداف و رسالت:

سالن مطالعه طبقه ۲ با فضایی مناسب و آرام و مجهز جهت مطالعه و پژوهش علمی دانشجویان دانشگاه در نظر گرفته شده است.

 

قوانین، دستور العمل و راهنما:

به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه و استفاده بهتر از خدمات و با احترام به شخصیت خود و حقوق سایرین کلیه اعضاء موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند:

 1. ورود دانشجویان و کاربران به سالن مطالعه کتابخانه با ارائه کارت دانشجویی/ کارت شماسایی معتبر امکان پذیر است.
 2. حفظ کامل سکوت و آرامش، و عدم ازدحام گروهی در سالن مطالعه کتابخانه
 3. اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی و حفظ شئونات فرهنگی، دینی و اجتماعی
 4.  به خاطر رفاه سایرین استفاده از تلفن همراه در سالن مطالعه ممنوع است
 5. خوردن و آشامیدن در قسمت اختصاص یافته در سالن، یا خارج از سالن مجاز می‌باشد
 6. عدم استعمال دخانیات
 7. حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه
 8. کتابخانه در مقابل وسایل شخصی شما مسئولیتی ندارد.
 9. در موقع خروج از کتابخانه صندلی را در جای خود قرار دهید.
 10. رعایت احترام به کارکنان کتابخانه
 11. خودداری از رزرو صندلی و میزمطالعه

نکته: ساعت کار سالن: همه ایام هفته از ۸ الی ۲۰ (بجز تعطیلات رسمی کشوری)

نکته: در صورت مشاهده تخلف، پس از یک نوبت تذکر شفاهی، ضمن تعلیق عضویت با فرد متخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.

شرح وظایف کارشناس سالن مطالعه عمومی:
 • پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان از سالن و ارائه خدمات کامپیوتری به ایشان
 • پاسخگویی به نیاز اطلاعاتی کاربران حضوری/ تلفنی
 • تهیه گزارش و آمار ماهانه
 • راهنمایی بازدیدکنندگان از سالن
 • ایجاد نظم و انظباط
 • نظارت بر نظافت، امور اداری بخش