آموزش

 

مقدمه

برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های سودمند و کارآمد مستلزم وجود مجموعه ساختارها و فرآیندهایی است که در قالب سازوکاری مشخص و ضوابطی معین به انجام رسد. چنین مجموعه‌ای باید منجر به تدوین و استقرار ساختارها و زیر ساختارهایی برای برنامه‌ریزی، اجرا، ارزشیابی، هدایت و راهبری آموزش‌های مورد نیاز کاربران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران گردد.

بهبود کیفیت آموزش تئوری و عملی و ارتقاء توانایی و شایستگی های کاربران، دانشگاهیان و بهبود و توسعه دوره های آموزشی و همچنین تدوین و استقرار ساختارهای منسجم و پیش‌بینی زیرساختارها برای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز کاربران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران هدف کلی این بخش می باشد.

این بخش  کتابخانه، در سال ۱۳۹۱  در طبقه ۱ کتابخانه مرکزی  با مسئولیت خانم فرجی،کارشناس تخصصی علم اطلاعات،  شروع بکار نمود و در سال ۱۳۹۵ به طبقه چهارم کتابخانه مرکزی منتقل گردید  و تاکنون در همان طبقه به فعالیت خود ادامه میدهد.

 

اهداف و رسالت ها
 • افزایش مهارت، توانمندی و عملکرد کاربران گروه علوم پزشکی با اجرای برنامه های آموزشی تخصصی
 • طراحی، اجرای رویکرد های جدید آموزش در زمینه علوم پزشکی
 • آموزش، سازماندهی و حمایت علمی و مالی از پروژه های پژوهشی در آموزش علوم پزشکی
 • ارزشیابی فعالیت های آموزش یادگیری، یاددهی در سطح کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 • به کارگیری و توسعه روش های نوین آموزشی در سطح کتابخانه مرکزی و توسعه آموزش های الکترونیکی
 • ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های مورد آموزش در کتابخانه مرکزی

 

فعالیت ها و خدمات
 • نیازسنجی توانمندی های آموزشی اعضاء هیات علمی، دانشجویان و گروه های تخصصی دانشگاه
 • استاندارد سازی برنامه های آموزش الکترونیک و کارگاهی و توسعه روش های نوین آموزش و تدریس
 • ارائه دوره های آموزش کوتاه مدت آموزش پزشکی
 • نظارت و هدایت کارگاه ها و سمینارهای دانشجوئی و پرسنلی
 • اطلاع رسانی نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به کاربران
 • براورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای کارگاه های آموزشی
 • انجام مطالعات و بررسی کارشناسانه جهت ارتقاء کیفیت آموزشی
 • همکاری با کلیه معاونت ها و گروه های سازمان به منظور برگزاری سمینار ها و کلاس های آموزشی
 • تهیه بسته های آموزشی به منظور تسهیل فعالیت واحد آموزش
 • پیگیری در خصوص اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی
 • تهیه و تکمیل فرم مشخصات شرکت کنندگان جهت صدور گواهینامه پایان دوره
 • تولید بسته های نرم افزاری آموزشی

 

قوانین ، دستورالعمل و راهنما
فرآیند فعالیت های بخش آموزش:
 • کارگاه ها(معاونت پژوهشی _ واحد علم سنجی)
 • درخواست مجوز برگزاری کارگاه (معاونت پژوهشی _ واحد علم سنجی)
 • دریافت رزومه مدرس و شرح فعالیت در کارگاه _ ارسال درخواست مجوز به ریاست کتابخانه مرکزی _ ارسال درخواست به واحد علم سنجی  _  دریافت مجوز برگزاری کارگاه از واحد علم سنجی

 

برگزاری کارگاه (معاونت پژوهشی _ واحد علم سنجی)
 • هماهنگی با طبقات جهت آمادگی برگزاری کارگاه
 • هماهنگی با حراست کتابخانه مرکزی جهت ورود و خروج کاربران
 • هماهنگی با واحد آی تی جهت برقرار بودن شبکه اینترنت و تجهیزات فنی کارگاه
 • هماهنگی با خدمات جهت پذیرایی کاربران کارگاه

 

صدور گواهی کارگاه برگزار شده ( معاونت پژوهشی _ واحد علم سنجی)
 • درخواست مجوز جهت صدور گواهی کارگاه برگزار شده به همراه ارسال اسامی کاربران شرکت کننده در کارگاه
 • ارسال درخواست صدور مجوز به ریاست کتابخانه مرکزی
 • ارسال درخواست به واحد علم سنجی
 • دریافت مجوز صدور گواهی برگزاری کارگاه از واحد علم سنجی

 

کارگاه ( معاونت پژوهشی _ واحد آموزش کارکنان)
درخواست مجوز جهت برگزاری کارگاه ( معاونت پژوهشی _ واحد آموزش کارکنان)
 • اعلان عمومی و راهنمایی به کارکنان جهت تولید محتوای غیر حضوری و آمادگی جهت کارگاه حضوری
 • هماهنگی با واحد آموزش کارکنان جهت قرار دادن محتوای تولید شده یا کارگاه حضوری بر روی سایت جام فردی
 • پیگیری گواهی افراد برگزار کننده کارگاه و ارسال اسامی شرکت کنندگان در کارگاه جهت درج در پرونده آموزشی

 

کارگاه ( وزارت بهداشت _ واحد آموزش مداوم پزشکان)
 • تهیه پروفایل در سامانه آموزش مداوم پزشکی
 • ثبت دوره مورد آموزش در سامانه
 • برگزاری کارگاه ثبت شده
 • ارسال اسامی شرکت کننده به واحد آموزش مداوم دانشگاه

 

سایر کارگاه ها
 • هماهنگی با کارشناس مربوط واحدهای مختلف جهت تخصیص فضای آموزشی مناسب و کنترل تاریخ های برگزاری (عدم تداخل کارگاه با یکدیگر)
 • هماهنگی با حراست کتابخانه مرکزی جهت ورود و خروج کاربران
 • هماهنگی با واحد آی تی جهت برقرار بودن شبکه اینترنت و تجهیزات فنی کارگاه
 • هماهنگی با خدمات جهت پذیرایی کاربران کارگاه

 

آموزش
 • نیاز سنجی از واحدهای بیمارستانی، دانشکده‌ای، مراکز تحقیقاتی جهت برگزاری کارگاه های مورد نیاز آن ها
 • هماهنگی با مسولین آموزش واحدهای بیمارستانی، دانشکده ای، مراکز تحقیقاتی.. جهت تخصیص فضاو تاریخ برگزاری.
 • دسترسی شبکه‌ای به خطوط اصلی دانشگاه
 • اعزام مدرس به مراکز
 • صدور گواهی جهت مدرسین و شرکت کنندگان کارگاه های کتابخانه مرکزی در واحد های برگزار شده

 

برگزاری جلسات ژورنال کلاب
 • هماهنگی فضا  و تاریخ برگزاری کارگاه ها و مدرسان
 • صدور مجوز برای جاسات ژورنال کلاب

 

تولید محتوا
 • جمع آوری و یکدست محتوای آموزشی جهت راهنمایی کاربران
 • کارگاه های آموزشی
 • نیاز های کاربران

 

تجهیزات:

این بخش از نظر فیزیکی دارای دو فضای آموزشی است که در طبقه ۷ و ۴ کتابخانه مرکزی با عنوان های اتاق آموزش و سالن آموزش مورد استفاده قرار می گیرد.

 • طبقه چهارم  (سالن آموزش ) :۵۵ عدد کامپیوتر_ یک دستگاه پرژکتور پورتابل _ پرده پرژکتور _ تخته وایت برد
 • طبقه هفتم ( اتاق آموزش ) : ۱۲ عدد کامپیوتر _ یک دستگاه پرژکتور پورتابل _ پرده پرژکتور_ تخته وایت برد

 

نیروی انسانی:

مسئول بخش آموزش : خانم زهرا فرجی

تخصص:  علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات

تماس : تلفن :۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

ایمیل: faraji.z@iums.ac.ir

 

 

 

اطلاعات تماس

جهت استفاده از بخش آموزش و شرکت در کارگاه ها و سمینارهای آموزشی می توانید با مراجعه پورتال کتابخانه مرکزی “قسمت کارگاه ها و همایش‌ها” و از برنامه کارگاه‌ها و سیمینارها باخبر شوید یا با تلفن (۵۴۰۱) ۸۶۷۰  _ ۰۲۱ شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۵ با این بخش تبادل نظر داشته باشید.