آموزش

مقدمه:

برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های سودمند و کارآمد مستلزم وجود مجموعه ساختارها و فرآیندهایی است که در قالب سازوکاری مشخص و ضوابطی معین به انجام رسد. چنین مجموعه‌ای باید منجر به تدوین و استقرار ساختارها و زیر ساختارهایی برای برنامه‌ریزی، اجرا، ارزشیابی، هدایت و راهبری آموزش‌های مورد نیاز کاربران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران گردد.

بهبود کیفیت آموزش تئوری و عملی و ارتقاء توانایی و شایستگی های کاربران، دانشگاهیان و بهبود و توسعه دوره های آموزشی و همچنین تدوین و استقرار ساختارهای منسجم و پیش‌بینی زیرساختارها برای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز کاربران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران هدف کلی این بخش می باشد.

این بخش  کتابخانه، در سال ۱۳۹۱  در طبقه ۱ کتابخانه مرکزی  با مسئولیت خانم فرجی، کارشناس تخصصی علم اطلاعات،  شروع بکار نمود و در سال ۱۳۹۵ به طبقه چهارم کتابخانه مرکزی منتقل گردید  و تاکنون در همان طبقه به فعالیت خود ادامه می دهد.

اهداف و رسالت ها:
 • افزایش مهارت، توانمندی و عملکرد کاربران گروه علوم پزشکی با اجرای برنامه های آموزشی تخصصی
 • طراحی و اجرای رویکرد های جدید آموزش در زمینه علوم پزشکی
 • آموزش، سازماندهی و حمایت علمی و مالی از پروژه های پژوهشی در آموزش علوم پزشکی
 • ارزشیابی فعالیت های آموزش، یادگیری و یاددهی در سطح کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 • به کارگیری و توسعه روش های نوین آموزشی در سطح کتابخانه مرکزی و توسعه آموزش های الکترونیکی
 • ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های مورد آموزش در کتابخانه مرکزی
فعالیت ها و خدمات:
 • نیازسنجی توانمندی های آموزشی اعضاء هیات علمی، دانشجویان و گروه های تخصصی دانشگاه
 • استاندارد سازی برنامه های آموزش الکترونیک و کارگاهی و توسعه روش های نوین آموزش و تدریس
 • ارائه دوره های آموزش کوتاه مدت آموزش پزشکی
 • نظارت و هدایت کارگاه ها و سمینارهای دانشجوئی و پرسنلی
 • اطلاع رسانی نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به کاربران
 • براورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای کارگاه های آموزشی
 • انجام مطالعات و بررسی کارشناسانه جهت ارتقاء کیفیت آموزشی
 • همکاری با کلیه معاونت ها و گروه های سازمان به منظور برگزاری سمینار ها و کلاس های آموزشی
 • تهیه بسته های آموزشی به منظور تسهیل فعالیت واحد آموزش
 • پیگیری در خصوص اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی
 • تهیه و تکمیل فرم مشخصات شرکت کنندگان جهت صدور گواهینامه پایان دوره
 • تولید بسته های نرم افزاری آموزشی
فرآیند فعالیت های بخش آموزش:
 • برگزاری کارگاه (معاونت پژوهشی _ واحد علم سنجی)
 • هماهنگی با طبقات جهت آمادگی برگزاری کارگاه
 • هماهنگی با حراست کتابخانه مرکزی جهت ورود و خروج کاربران
 • هماهنگی با واحد آی تی جهت برقرار بودن شبکه اینترنت و تجهیزات فنی کارگاه
 • هماهنگی با خدمات جهت پذیرایی کاربران کارگاه
 • صدور گواهی کارگاه برگزار شده ( معاونت پژوهشی _ واحد علم سنجی)
 • درخواست مجوز جهت صدور گواهی کارگاه برگزار شده به همراه ارسال اسامی کاربران شرکت کننده در کارگاه
 • ارسال درخواست صدور مجوز به ریاست کتابخانه مرکزی
 • ارسال درخواست به واحد علم سنجی
 • دریافت مجوز صدور گواهی برگزاری کارگاه از واحد علم سنجی
 • کارگاه ( معاونت پژوهشی _ واحد آموزش کارکنان)
 • درخواست مجوز جهت برگزاری کارگاه ( معاونت پژوهشی _ واحد آموزش کارکنان)
 • اعلان عمومی و راهنمایی به کارکنان جهت تولید محتوای غیر حضوری و آمادگی جهت کارگاه حضوری
 • هماهنگی با واحد آموزش کارکنان جهت قرار دادن محتوای تولید شده یا کارگاه حضوری بر روی سایت جام فردی
 • پیگیری گواهی افراد برگزار کننده کارگاه و ارسال اسامی شرکت کنندگان در کارگاه جهت درج در پرونده آموزشی
 • کارگاه ( وزارت بهداشت _ واحد آموزش مداوم پزشکان)
 • تهیه پروفایل در سامانه آموزش مداوم پزشکی
 • ثبت دوره مورد آموزش در سامانه
 • برگزاری کارگاه ثبت شده
 • ارسال اسامی شرکت کننده به واحد آموزش مداوم دانشگاه
 • سایر کارگاه ها
 • هماهنگی با کارشناس مربوط واحدهای مختلف جهت تخصیص فضای آموزشی مناسب و کنترل تاریخ های برگزاری (عدم تداخل کارگاه با یکدیگر)
 • هماهنگی با حراست کتابخانه مرکزی جهت ورود و خروج کاربران
 • هماهنگی با واحد آی تی جهت برقرار بودن شبکه اینترنت و تجهیزات فنی کارگاه
 • هماهنگی با خدمات جهت پذیرایی کاربران کارگاه
 • آموزش
 • نیاز سنجی از واحدهای بیمارستانی، دانشکده‌ای، مراکز تحقیقاتی جهت برگزاری کارگاه های مورد نیاز آن ها
 • هماهنگی با مسولین آموزش واحدهای بیمارستانی، دانشکده ای، مراکز تحقیقاتی.. جهت تخصیص فضاو تاریخ برگزاری.
 • دسترسی شبکه‌ای به خطوط اصلی دانشگاه
 • اعزام مدرس به مراکز
 • صدور گواهی جهت مدرسین و شرکت کنندگان کارگاه های کتابخانه مرکزی در واحد های برگزار شده
 • برگزاری جلسات “Journal Club”
 • هماهنگی فضا  و تاریخ برگزاری کارگاه ها و مدرسان
 • صدور مجوز برای جلسات “Journal Club”
 • تولید محتوا
 • جمع آوری و یکدست محتوای آموزشی جهت راهنمایی کاربران
 • کارگاه های آموزشی
 • نیاز های کاربران
قوانین، دستورالعمل و راهنما:

برای رزرو سالن طبقه ۴ جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی لطفا به موارد ذیل توجه نمایید:

 • رزرو و برگزاری هر گونه کارگاه منوط به ارائه نامه درخواست از طریق اتوماسیون و معرفی نماینده تام الاختیار جهت حضورتمام وقت به مدیریت کتابخانه مرکزی (سرکارخانم دکتر نعمتی) و دریافت پاسخ مساعد می‌باشد.
 • درخواست می‌بایست حداقل ۲ هفته قبل از تاریخ کارگاه ارائه گردد تا هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
 • سالن فقط در روزهای اداری شنبه تا چهارشنبه ۸ لغایت ۱۵ قابل استفاده است.
 • تامین تجهیزات مرتبط با کار از جمله لپ تاپ ، پوینتر، مبدل، میکروفن و … بر عهده برگزار کننده کارگاه می‌باشد. پرده، پروژکتور جهت اتصال با لپ تاپ ارائه دهنده دراختیار شما قرار می‌گیرد.
 • در صورت نیاز به نصب برنامه نرم افزاری خاص روی سیستم‌ها، حتما حداقل ۲ هفته قبل از برگزاری، طی نامه‌ای درخواست خود را به همراه یک نسخه از نرم افزار مربوطه به مسئول سالن (سرکار خانم تمجید) و یا مسئول آموزش (سرکار خانم شعبانی) ارائه نمایید. لازم به یاد آوری است که ذکر این موارد در نامه درخواست اولیه ضروری می‌باشد.
 • انجام هرگونه پذیرایی (شامل آب، چای، قهوه و …) روی میزها و در کنار سیستم‌ها ممنوع می‌باشد. (پذیرایی تنها در لابی ساختمان امکان پذیر می‌باشد.)
 • هماهنگی جهت پذیرایی و تامین خدمه بر عهده برگزار کننده است.
 • ثبت نام افراد و ارائه گواهی بر عهده برگزار کننده می‌باشد.
 • شکل ظاهری سالن قابل تغییر نمی‌باشد.
 • تهویه، سرمایش و گرمایش سالن قابل تغییر نیست.
 • سیستم‌ها جهت برگزاری برنامه هماهنگ شده آماده می‌شوند. لطفا از ایجاد تغییرات روی سیستم‌ها و باز کردن صفحات دیگر  یا برگزاری جلسات دیگر در زمان تعیین شده برای کارگاه خودداری نمایید.
 • تعداد افراد شرکت کننده باید حداقل ۲۵ نفر به بالا باشد و افراد فقط از سیستم‌های تعیین شده استفاده نمایند.
 • هرگونه تغییر در تاریخ یا ساعت برگزاری و تعداد افراد در زمان تعیین شده باید به اطلاع مسئولین کتابخانه برسد.
 • سالن مسئولیتی در قبال وسایل شرکت کنندگان ندارد.
 • مسئولیت تحویل تجهیزات طبقه ۴ پس از اتمام برگزاری جلسه و در حین آن بر عهده نماینده تام الاختیار معرفی شده از طرف واحد درخواست کننده می‌باشد.
تجهیزات:

این بخش از نظر فیزیکی دارای دو فضای آموزشی است که در طبقه ۷ و ۴ کتابخانه مرکزی با عنوان های “اتاق آموزش” و “سالن آموزش” مورد استفاده قرار می گیرد.

 • طبقه چهارم  (سالن آموزش ) :۵۵ عدد کامپیوتر_ یک دستگاه پروژکتور پورتابل _ پرده پروژکتور _ تخته وایت برد
 • طبقه هفتم ( اتاق آموزش ) : ۱۲ عدد کامپیوتر _ یک دستگاه پروژکتور پورتابل _ پرده پروژکتور_ تخته وایت برد

 

نیروی انسانی:
سرکار خانم محبوبه شعبانی

سمت: کارشناس آموزش الکترونیک و کارگاهی

پست الکترونیک: shabani.m@kar.iums.ac.ir

 اطلاعات تماس:

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

آدرس: تهران، بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، طبقه چهارم.