تاریخچه

تاریخچه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

در سال ۱۳۵۳ همزمان با تاسیس مرکز پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی در طبقه زیرزمین ساختمان گاندی دانشگاه راه اندازی شد و مدیریت آن برعهده آقای دکتر داودی ‌فر قرار گرفت. وی فارع التحصیل دکترای کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه پتیسبرگ یکی از بزرگترین دانشگاه‌های آمریکا بود. در طی سه سال فعالیت‌های بزرگی انجام شد. به دلیل تاکید بیشتر مسئولین به نشریات لاتین در حوزه علوم پزشکی و ایجاد مرکز مرجع در خاورمیانه و منطقه مجموعه‌ای غنی از ۲۵۰۰ مجله تهیه و ارسال گردید و البته نمایه ها و ایندکس‌های تخصصی ابزار این منبع از جمله: Index Medicls ،Exerpta Medica ،chemical Absdraet ،Biological Absdraet ،Nursing Index ،current Courentet نیز بطور کامل سفارش و گردآوری شد. همچنین مجموعه کتب آموزشی مورد نیاز دانشجویان و متخصصان مستقیما” از طرف ناشرین بین المللی ارسال می‌گردید.

علاوه بر این، کتابخانه از طریق سیستم ماهواره‌ای مدلارز، با کتابخانه ملی پزشکی امریکا در ارتباط مستقیم بود تا کتابداران تخصصی و کاربران در حوزه پژوهشی و فعالیت‌های خود تعاملات آکادمیک داشته باشند.

پس از انقلاب اسلامی و طی شدن دوره انقلاب فرهنگی، کتابخانه مجدد به فعالیت خود ادامه داد.

مسئولین وقت عبارتند از :

  • آقای دکتر طبیبی از سال ۱۳۶۲-۱۳۶۷
  • آقای دکتر هویدا ۱۳۶۸ – ۱۳۶۸
  • خانم ضیا سیف قائم مقام به مدت یک ماه (تا مدیریت جدید تعیین گردد)
  • خانم دکتر مهرانگیز حریری از ۱۳۶۸- ۱۳۷۹
  • خانم سوسن ارتجاعی از۱۳۷۹ -۱۳۸۴
  • خانم هاشمی از ۱۳۸۴- ۱۳۸۵
  • آقای دکتر جامعی از ۱۳۸۶-۱۳۹۳
  • خانم دکتر نعمتی از ۱۳۹۳

از جمله فعالیت‌های دکتر داودی فر ثبت و تاسیس اولین دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بود. که با گروه مدیریت قوی کتابداری به آموزش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی می‌پرداختند (از اعضای گروه می‌توان به خانم دکتر حریری، آقای سینایی اشاره کرد) پس از انقلاب فرهنگی و راه اندازی مجدد دانشگاه، دکتر طبیبی که در آن زمان ریاست دانشکده را نیز برعهده داشت نام دانشکده را به دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تغییر داد.