سالن‌های کتابخانه

برنامه هفتگی سالن‌های کتابخانه مرکزی
روز
ماه
تاریخ
سالن کنفرانس
(طبقه هشتم)
سالن آمفی تئاتر
(همکف)
سالن آموزش
(طبقه چهارم)
شنبه اسفند ۱۸  

—————————

سمینار اینترنت اشیاء

۱۶-۸ (معاونت آموزشی)

پنجمین جلسه هم اندیشی مجلات

۳۰/۸ الی ۱۱

یکشنبه اسفند ۱۹ شاخصهای اچ بالای ۱۵

معاونت پژوهشی ۳۰/۸- ۳۰/۱۰

 

—————————

مقاله نویسی

۱۷-۱۳

دوشنبه اسفند ۲۰  

—————————

 

—————————

کارگاه تولید محتوا الکترونیک Camtasia

۳۰/۹ الی ۳۰/۱۲

سه شنبه اسفند ۲۱  

—————————

 

—————————

کارگاه استوری لاین

۹-۱۲

چهارشنبه اسفند ۲۲ جلسه فهرستگان واحدهای تابعه(کتابخانه مرکزی)

۱۲-۹

 

—————————

مقاله نویسی

۱۷-۱۳