سالن‌های کتابخانه

برنامه هفتگی سالن‌های کتابخانه مرکزی
روز
ماه
تاریخ
سالن کنفرانس
(طبقه هشتم)
سالن آمفی تئاتر
(همکف)
سالن آموزش
(طبقه چهارم)
شنبه مهر ۲۷ تعطیل رسمی
یکشنبه مهر ۲۸ کارگاه اخلاق در انتشارات

۸الی ۱۶ ( وزارت بهداشت)

MBA

۱۸-۱۴

 

—————————

دوشنبه مهر ۲۹ کارگاه اخلاق در انتشارات

۸الی ۱۶ ( وزارت بهداشت)

کلاسهای واحد بین الملل

۱۵-۱۳

کارگاه اصول تکنیکهای طراحی ژن

۱۴-۹

سه شنبه مهر ۳۰  

—————————

کلاسهای واحد بین الملل

۱۵-۱۳

کارگاه اصول تکنیکهای طراحی ژن

۱۴-۹

چهارشنبه مهر ۱ سلامت مردان(معاونت بهداشتی)

۱۴-۸

کلاسهای واحد بین الملل

۱۳-۱۰

MBA   ۱۸-۱۴

 

——————————

پنجشنبه مهر ۲ —————————— —————————— امتحان آسکی وPMP دستیاران گروه چشم پزشکی