سالن‌های کتابخانه

برنامه هفتگی سالن‌های کتابخانه مرکزی
روز
ماه
تاریخ
سالن کنفرانس
(طبقه هشتم)
سالن پذیرایی
(همکف)
سالن آمفی تئاتر
(همکف)
سالن آموزش
(طبقه چهارم)
شنبه آبان ۱۹  

————

 

————

 

مد سینما

۱۷-۱۵دکتر جامعی

مدیریت ایمنی در آزمایشگاه

آقای دکتر ابراهیمی

۱۲-۹

یکشنبه آبان ۲۰  

نشست کارشناسان مردم نهاد دانشگاههای علوم پزشکی ۱۶-۷

وزارت بهداشت

 

نشست کارشناسان مردم نهاد دانشگاههای علوم پزشکی ۱۶-۷

وزارت بهداشت

 

————

 

کارگاه آموزشی یکتا وب

۱۲-۹

دوشنبه آبان ۲۱ نشست کارشناسان مردم نهاد دانشگاههای علوم پزشکی ۱۷-۸

وزارت بهداشت

نشست کارشناسان مردم نهاد دانشگاههای علوم پزشکی ۱۶- ۸

وزارت بهداشت

 

————


طراحی پرسشنامه

خانم دکتر قالیچی

۱۲-۹

سه شنبه آبان ۲۲  

————

 

————

 

————

کارگاه آموزش کار با نرم افزارمقدماتی Word

از ساعت ۳۰/۸-۳۰/۱۳

چهارشنبه آبان ۲۳ سمینار آشنایی با روش نگارش گرندهای بین المللی ۱۲-۱۰ جشن روز کتابدار

۱۲-۱۰

دوره یکساله MBA

۱۸-۱۴

جشن روز کتابدار

۱۲-۱۰

دوره یکساله MBA

۱۸-۱۴

کارگاه آموزش کار با نرم افزار

پیشرفته Word

از ساعت ۳۰/۸-۳۰/۱۳

پنجشنبه آبان ۲۴

————

————

————

————

جمعه آبان ۲۵

————

————

————

————