خرید منابع از نمایشگاه‌ها

کاربران گرامی:

شما می توانید از طریق تکمیل فرم زیر و یا دانلود و تکمیل “فرم پیشنهاد خرید”، نظرات خود جهت خرید منابع به کتابخانه مرکزی ارسال کنید.

دریافت فرم پیشنهاد خرید: request form

روش‌های ارسال فرم پیشنهاد خرید: 

  1. پست الکترونیک کتابخانه مرکزی: softlib@iums.ac.ir
  2. از طریق فرم زیر:

عنوان کتاب:

نویسنده:

ناشر:

سال نشر:

ISBN:

ویرایش:

تعداد نسخه مورد نیاز:

نوع کاربری:

ارسال فایل:

 

**تذکر مهم: برای سفارش خرید کتاب، ذکر دقیق شماره شابک (ISBN) ضروری است. لطفا در تکمیل این قسمت دقت کنید.
*** لازم به ذکر است سفارشات ارسالی شما پس از بررسی در کارگروه سفارشات بر اساس اولویتهای تعیین شده، نهایی می‌گردد.