کارگاه ها و همایش ها

***برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام در کارگاه‌ها به صفحه “اطلاعیه‌ها” مراجعه فرمایید.

 

دریافت محتوای آموزشی کارگاه ها:

عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری
مدرس
دریافت محتوای آموزشی
جستو در Scopus, science direct, mendeley ۹۷/۹/۲۴ آقای مهندس اعظمی Scopus, science direct, mendeley
Eprints ۹۷/۹/۲۴ خانم تمجید Eprints
مقدمه ای بر بیوانفورماتیک ۹۷/۹/۱۹ گروه بیوانفورماتیک introduction to Bioinformatics
ارزیابی علم و علم سنجی ۹۷/۹/۱۲ خانم فرجی  ارزیابی علم و علم سنجی
PowerPoint ۹۷/۹/۶ آقای دکتر عظیمی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مدیریت زمان ۹۷/۸/۲۶ دکتر راشدی Time Management – Rashedi
فهرستنویسی و نمایه‌سازی ۱۳۹۷/۸/۱۲ و ۱۳۹۷/۸/۱۳ خانم بهادری  Cataloging
جستجو در اینترنت پیشرفته ۱۳۹۷/۷/۲۴ آقای دکتر عظیمی  Internet search
پروپوزال نویسی ۱۳۹۷/۷/۱۷ خانم دکتر قالیچی  روش تحقیق مقدماتی
آموزش نرم افزار EndNote ۱۳۹۷/۷/۹ , ۱۳۹۷/۷/۳۰ خانم وصال  EndNote
آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران ( نوپا) ۱۳۹۷/۶/۲۲ خانم فرجی نوپا
Eprints ۱۳۹۷/۶/۱۹ خانم تمجید Eprints
پژوهش در نظام سلامت (HSR) ۱۳۹۷/۵/۸ و ۱۳۹۷/۵/۱۰ آقای دکتر رنجبر پژوهش در نظام سلامت (HSR)
یافتن موضوعی برای پژوهش (Hot Topics in Research) ۱۳۹۷/۴/۱۹ و ۱۳۹۷/۶/۶ خانم کمالی  یافتن موضوعی برای پژوهش (Hot Topics in Research)
ایجاد حساب کاربری DOAJ ۱۳۹۷/۴/۲ خانم عبدالهی ایجاد حساب کاربری DOAJ
آشنایی با محصولات Elsevier (ClinicalKey) ۱۳۹۷/۳/۳۱ خانم بهروزیان آشنایی با محصولات (Elsevier (ClinicalKey
آشنایی با محصولات Elsevier (ClinicalKey) ۱۳۹۷/۳/۸ و ۱۳۹۷/۳/۲۱ آقای اعظمی آشنایی با محصولات (Elsevier (ClinicalKey
ProQuest ۱۳۹۷/۳/۷ خانم کمالی  ProQuest Platform
آشنایی با شناسه های آکادمیک سامانه علم سنجی ۱۳۹۷/۳/۵ خانم رزمگیر آشنایی با شناسه های آکادمیک سامانه علم سنجی
ایجاد حساب کاربری Google Scholar ۱۳۹۷/۲/۳۰ خانم عبدالهی ایجاد حساب کاربری Google Scholar
آشنایی با سامانه علم سنجی ۱۳۹۷/۲/۱۹ خانم ها رزمگیر و وصال آزاد  آشنایی با سامانه علم سنجی
تشکیل شبکه علم سنجی (آشنایی با سامانه نوپا) ۱۳۹۷/۲/۴ خانم زهرا فرجی  تشکیل شبکه علم سنجی (آشنایی با سامانه نوپا)
Power Point ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ خانم دکتر عمرانی   Workshop power point