فرم پیشنهاد خرید منابع از نمایشگاه بین المللی کتاب سال ۱۳۹۷

کاربران گرامی:

شما می توانید با تکمیل فرم زیر، پیشنهاد خود را جهت خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب سال ۱۳۹۷ به کتابخانه ارسال کنید.

همچنین درصورت تمایل می توانید فایل Excel پیشنهاد خرید کتاب را از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

عنوان کتاب:

نویسنده:

ناشر:

سال نشر:

ISBN:

ویرایش:

تعداد نسخه مورد نیاز:

نوع کاربری:

ارسال فایل: