ساعات کار کتابخانه

نام بخش
روز کاری
ساعت کاری
کلیه بخش های کتابخانه از شنبه تا چهارشنبه (بجز ایام تعطیل رسمی) از ساعت ۶ الی ۱۴
سالن مطالعه عمومی (طبقه دوم) تمام روزهای هفته (بجز ایام تعطیل رسمی) از ساعت ۶ الی ۲۰
بخش تالار کتاب و نشریات (طبقه اول) از شنبه تا چهارشنبه (بجز ایام تعطیل رسمی) از ساعت ۶ الی ۱۶
سالن تحصیلات تکمیلی تمام روزهای هفته (بجز ایام تعطیل رسمی) از ساعت ۶ الی ۲۰