کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران ( نوپا) برگزار شد.

کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران( نوپا) در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۲ در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) برگزار شد. شرکت کنندگان در این کارگاه اعضای هیات علمی گروه بالینی بودند که با سامانه های پژوهشی نظام نوپا آشنا شدند. مدرس کارگاه سرکار خانم فرجی بودند.

اسلایدهای کارگاه را از اینجا دریافت کنید.

 

*/انتهای خبر