برگزاری اولین نشست سلسله سمینارهای ماهانه مطالعات داده درعصر دیجیتال

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران پیرو تفاهم نامه فی مابین، در سلسله سمینارهای ماهانه مطالعات داده درعصر دیجیتال وپیش نشستهای چهارمین کنگره متخصصان علم اطلاعات همکاری خواهد داشت. دهم مهرماه نشستی در این راستا در کتابخانه مرکزی برپاخواهدشد. پوستر اولین نشست جهت اطلاع تقدیم می گردد.

 

انتهای خبر/*