برگزاری جلسه همکاران مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه

جلسه همکاران مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه با حضور جناب آقای مهندس کفایی‌مهر (سرپرست امور عمومی معاونت تحقیقات) و پرسنل این مدیریت در روز شنبه ۲۳/۴/۹۷ ساعت ۷ الی ۸ صبح در ساختمان کتابخانه مرکزی برگزار شد.

در این نشست صمیمانه، سرکار خانم دکتر نعمتی (مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه) ضمن ارائه گزارش مختصری از فعالیتهای انجام شده طی سه ماه گذشته، از پرسنل این مدیریت قدردانی کردند.

انتهای خبر/*