دسترسی به منابع اطلاعاتی الکترونیک از طریق سامانه منبع یاب وزارت بهداشت و درمان

به اطلاع می رساند اطلاعات بیش از ۸۰۰۰۰ عنوان منبع اطلاعاتی الکترونیک شامل کتاب، مجله، فیلم و تصاویر آموزشی، راهنما و بانک اطلاعاتی از طریق سامانه منبع یاب (Resource Finder) در آدرس http://rsf.research.ac.ir/ در دسترس همگان قرار گرفته است. این سامانه دربرگیرنده اطلاعات دسترسی به بیش از ۴۰۰۰۰ عنوان مجله الکترونیک و حدود ۴۰۰۰۰ عنوان کتاب الکترونیک شامل تمام مجلات، کتاب ها و بانک های اطلاعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و نیز تمامی مجلات نمایه شده در بانک های اطلاعاتی معتبر ISI، PubMed و Scopus است. امکان جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی به صورت جستجوی لغتی و موضوعی و نیز دسترسی به فهرست و اطلاعات مجلات نمایه شده در بانک های اطلاعاتی ISI و Scopus در این سامانه فراهم شده است.

لازم به ذکر است که این سامانه یکی از سامانه های دوازده گانه “نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران” با نام اختصاری (نوپا)ست که در درگاه اختصاصی آن در آدرس http://research.ac.ir/ در دسترس است. (فیلم معرفی این سامانه را از اینجا ببینید.)

 

 

انتهای خبر/*