برگزاری مراسم بازنشستگی پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری

مراسم تودیع و بازنشستگی سه تن از پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، سرکار خانم عذرا دواتگر رحیمی (پرسنل کتابخانه مرکزی)، سرکار خانم دولتخواه (مسئول کتابخانه دانشکده علوم رفتاری) و جناب آقای شهرام شریعتمداری (پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی برگزار شد. در این مراسم جناب آقای کفایی‌مهر (سرپرست امور عمومی معاونت تحقیقات)، سرکار خانم دکتر نعمتی مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه و سرکار خانم اسلامی معاونت کتابخانه مرکزی و پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه حضور داشتند. در پایان مراسم، از این سه بزرگوار تقدیر شد.

انتهای خبر/*