برگزاری دو کارگاه در کتابخانه مرکزی توسط پژوهشگر دانشگاه کوئینزلند استرالیا

با حضور پژوهشگر پست داک دانشگاه کوئینزلند استرالیا آقای دکتر فرهاد فاتحی دو کارگاه با عناوین “ارزیابی برنامه سلامت همراه و سلامت از راه دور” در تاریخ ۷ اسفند ماه و “استراتژی جستجوی الکترونیک برای مطالعات مرور سیستماتیک” در تاریخ ۸ و ۹ اسفند ماه سال جاری در کتابخانه مرکزی برگزار شد.

در این دو کارگاه مباحث مختلفی به منظور آشناسازی و توانمندسازی علاقمندان برای طراحی روش‌های ارزیابی مداخلات سلامت همراه،  سلامت از راه دور و نیز استراتژی جستجوی الکترونیک برای مطالعات مرور سیستماتیک مطرح شد و به منظور انتقال تجربیات میان شرکت کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این کارگاه‌ها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و بنیاد ملی نخبگان هماهنگ گردیده بود.

 

انتهای خبر/*