برگزاری نشست معاونت محترم اجتماعی دانشگاه با پرسنل کتابخانه مرکزی

جلسه هم اندیشی معاونت اجتماعی دانشگاه با پرسنل کتابخانه مرکزی در روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در طبقه هفتم کتابخانه مرکزی برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر موسوی معاونت محترم اجتماعی دانشگاه، جناب آقای دکتر مرادی لاکه، جناب آقای دکتر مهرزادی، سرکار خانم دکتر نعمتی مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه و جمعی از پرسنل کتابخانه مرکزی حضور داشتند. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر موسوی و جناب آقای دکتر مرادی لاکه اولویتها و برنامه های این معاونت را تشریح کردند. سپس سرکار خانم دکتر نعمتی درمورد اهمیت توجه به سلامت گروههای مختلف جامعه بخصوص دانش آموزان و والدین آنها صحبت کردند و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزش سلامت روان، راه اندازی کمپین های مختلف و لزوم دعوت از چهره های تاثیرگذار جامعه در این برنامه ها را مطرح کردند.

پرسنل کتابخانه با معرفی موسسه child mind با شعار “Teaching Teachers to Teach Challenging Kids” بر لزوم آموزش معلمان و مربیان آموزش و پرورش کودکان، معرفی روش های روزآمدسازی اطلاعات برای کلیه متخصصان و جلب همکاری خیرین حوزه سلامت تاکید کردند. همچنین پیشنهاداتی برای برنامه های معاونت اجتماعی دانشگاه مطرح شد. در پایان اولویت های زیر به عنوان فصل مشترک همکاری های دوجانبه بین کتابخانه مرکزی و این معاونت تعیین گردید:

برگزاری دوره های آموزشی برای گروه های مختلف بخصوص مربیان آموزش و پرورش و دبیران سراهای محله شهرداری تهران، بازدید دانش آموزان و کودکان از کتابخانه مرکزی با هدف آشنا شدن آنها با روش های معتبر دسترسی به اطلاعات، تولید محتواهای آموزشی مناسب جهت دوره های آموزشی و یا نشر، ارائه خدمات کتاب‌درمانی.

جناب آقای دکتر موسوی ضمن ابراز خرسندی از این جلسه بر لزوم تداوم این جلسات همکاری تاکید کردند.

انتهای خبر/*