برگزاری سومین نشست آشنایی با فعالیتهای بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

سومین نشست آشنایی با فعالیت های بخش های مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ با حضور همکاران کتابخانه در طبقه هفتم کتابخانه برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست آشنایی بیشتر پرسنل با فعالیت های بخش نمایه سازی کتابخانه به منظور بهره گیری از پیشنهادات و خرد جمعی بود.

در این جلسه سرکار خانم رحمتی گزارشی از فعالیتها و خدمات، تغییرات و چالشهای موجود در امور بخش ارائه کردند و به سوالات همکاران پاسخ دادند. سپس جناب آقای کامکار در ادامه دو نشست قبل، برنامه های مربوط به بخش های مرجع و فراهم آوری و فهرستنویسی را تشریح کردند.

فایل اسلایدهای مربوط به این نشست را دانلود کنید: معرفی بخش نمایه سازی

انتهای خبر/*