برگزاری دومین نشست آشنایی با فعالیتهای بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

دومین نشست آشنایی با فعالیت های بخش های مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ در طبقه هفتم کتابخانه برگزار شد. این نشست با حضور مدیر محترم کتابخانه مرکزی سرکار خانم دکتر نعمتی، معاون محترم ایشان سرکار خانم اسلامی و اکثریت  همکاران کتابخانه برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست آشنایی بیشتر پرسنل با فعالیت های بخش فراهم آوری و فهرستنویسی کتابخانه به منظور بهره گیری از پیشنهادات و خرد جمعی بود.

درابتدای جلسه سرکار خانم بهادری مسئول بخش فراهم آوری و فهرستنویسی، گزارشی در مورد نحوه سفارش و تهیه منابع در کتابخانه ارائه نمودند. در ادامه سایرهمکاران بخش توضیحاتی درمورد وظایف بخش و نحوه ارائه خدمات  ارائه کردند، و در پایان گزارش عملکرد سال ۹۶ ، خرید متمرکز و اهداف آتی بخش فراهم آوری و فهرستنویسی توسط مسئول بخش بیان شد.

در انتهای جلسه با طرح سوالات، مشکلات، ارائه پیشنهادات و راه حل های ممکن از طرف همکاران، از طریق بحث و گفتگوی گروهی تبادل نظر گردید و سرکار خانم دکتر نعمتی با بیان مجدد اهمیت برگزاری اینگونه نشست ها و تاثیر آن در ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران و بخش های مختلف کتابخانه، با طرح چارت جدید کتابخانه مرکزی و چالش های پیش رو در جهت حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم سخنرانی ایراد فرموده و جلسه را به پایان بردند.

فایل اسلایدهای مربوط به این نشست را دانلود کنید: معرفی بخش فراهم آوری و فهرستنویسی

انتهای خبر/*