نمایشگاه تازه های کتاب کتابخانه مرکزی – تیرماه ۱۳۹۷

 نمایشگاه تازه های کتاب کتابخانه مرکزی – تیرماه ۱۳۹۷ مکان: ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه. طبقه اول. تالار کتاب زمان بازدید: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸